De 3 stappen naar oplossing m/vr ruzies (2)

rugaanrug& waarom het allemaal zo veel gemakkelijker kan

 

Mannen en vrouwen communiceren anders

en hebben andere manieren om meningsverschillen op te lossen.

We verwachten van onze partner dat hij/zij hetzelfde reageert als wij.

Maar vaak blijkt dat we elkaar gewoon niet begrijpen …

 

In mijn vorige artikel heb ik beschreven dat we als partners geen stap dichter bij elkaar komen als we de verschillen tussen ons niet (willen) begrijpen.

Ik heb 3 stappen gegeven waarmee je meningsverschillen tussen jou en je partner kunt oplossen zonder dat je je eigen behoeftes en verlangens overboord hoeft te gooien. Die 3 stappen zijn:

  1. begrijpen van de verschillen tussen jou en je partner, tussen man en vrouw
  2. die verschillen niet afwijzen maar juist jezelf openstellen voor die verschillen
  3. accepteren dat jij en je partner iets anders nodig hebben en zien dat dat oké is

In dit artikel ga ik daar nog wat dieper op in en geef ik voorbeelden uit de praktijk.

deel dit artikel

“In 3 stappen elkaar beter begrijpen” Deel op Facebook of Tweet dit 


Lees hieronder verder:

 

Wil jij jouw kostbare tijd steken in ruzies en onbegrip?

Anders omgaan met de ruzies en meningsverschillen scheelt veel gedoe. Er blijft dan meer tijd over om het fijn met elkaar te hebben

Samengevat kan ik het zo omschrijven:

Vrouwen steken veel tijd en energie in het scheppen van een goede band. Vrouwen praten graag en veel; ook als er niet direct iets bepraat moet worden.

Zij wil gezien en gehoord worden door haar gesprekspartner. Het gaat haar niet direct om het vinden van oplossingen.

Ze wil eerst een goed gevoel bij het contact (met een man) hebben voordat ze zichzelf kan openen voor fysieke intimiteit.

 

Een man is een doener en kan makkelijker via die weg contact maken. Hij is niet zo geneigd serieuze gesprekken aan te gaan.

Veel communicatie tussen mannen gaat via een grap en een grol, via speldenprikken maar hij kan ook gerust een tijdlang zwijgend met een andere man in gezelschap zijn.

Mannen denken snel in oplossingen. Ook in ruzies met de partner praat hij al snel over oplossingen.

Een man kan zich over het algemeen gemakkelijker openen voor intimiteit (seks), ook al is er een meningsverschil.

 

Niemand wil toch keihard tegen een muur oplopen?

Om een ruzie te kunnen oplossen moeten beide partners zich kunnen en willen openen voor de ander. Zonder opening blijft het botsen.

Als je naar de andere kant van een muur wilt dan zoek je naar de deur(opening) …

Toch blijven we bij een ruzie hangen in het eigen gelijk en staat niet open voor wat de ander wil vertellen. We lopen dan keihard tegen een muur van onbegrip en strijd op.

 

Ik heb het zelf ook vaak gedaan: ik bleef maar komen met (mijn) oplossingen terwijl ik met eenvoudig luisteren zoveel ellende had kunnen voorkomen.

Nu ik weet hoe het werkt geef ik mijn partner de mogelijkheid te vertellen waarmee ze zit zonder haar in de rede te vallen.

Als ik niet luister blijft zij komen met haar verhaal, wat ik dan weer kan ervaren als blijven doorzeuren.

 

Bij mannen werkt het niet om aan hem te gaan sjorren als hij het lastig vindt om te vertellen wat hem bezighoudt. Hoe meer je aan hem trekt hoe minder hij zich zal kunnen openen.

Laat hem er mee komen als het voor hem veilig voelt; stel jezelf open maar laat het initiatief aan hem.

 

Eigenlijk hoeft er helemaal niets opgelost te worden ..

De meeste mensen wensen of verwachten bij een meningsverschil dat de ander verandert. Dat hoeft niet als je de verschillen tussen jou en je partner begrijpt en accepteert.

Er hoeft niets opgelost te worden: de vrouw voelt zich gezien en gehoord; de man voelt de ruimte om te komen met zijn verhaal op een moment dat hij zich veilig voelt.

 

Als je begrijpt waarom je partner anders met meningsverschillen en problemen omgaat zie je dat het geen zin heeft om te verwachten dat hij/zij het op dezelfde manier doet als jij.

Dan zie je waarschijnlijk ook dat het alleen maar escaleert als je blijft komen met oplossingen (man) of blijft doorvragen als hij niet wil vertellen (vrouw).

Als ik me open voor mijn partner doe ik dat niet alleen voor haar; ik doe het ook omdat we veel verder van het pad afkomen als ik blijf hangen in mijn eigen gelijk.

Ik doe het om erger te voorkomen maar vooral omdat ik zie dat het niets oplost. We blijven veel langer in een negatieve spiraal zitten.

Als ik me kan openen kan ik ook veel beter die verschillen tussen mij en mijn partner accepteren. Zij voelt zich gezien en veilig.

Daardoor kan zij accepteren dat ik anders omga met de situatie. We komen dan in een positieve spiraal. De oplossing is eigenlijk al niet eens meer zo belangrijk.

Er is zoveel begrip dat we niet meer tegenover elkaar staan maar samen een weg vooruit vinden.

 

Wil je er samen met je partner uitkomen en af van die misverstanden en miscommunicatie? Ga verder naar Coaching van DePassieTerug

 

lees ook:

Hoe je te snel klaarkomen eenvoudig kunt voorkomen

Geniet meer van je seksuele energie

Seksuele energie tussen man en vrouw laten stromen

Als jullie al een tijdje geen seks meer hebben

 

 

deel dit artikel

“In 3 stappen elkaar beter begrijpen” Deel op Facebook of Tweet dit 

 

Waarom mannen en vrouwen ruzies anders oplossen(1)

ruzieontbijttafelen hoe je met deze 3 eenvoudige stappen beter tot elkaar komt

 

 

Hebben jullie dat ook weleens?

Dat jullie elkaar niet goed begrijpen?

Jullie ruzies anders willen oplossen?

De een niet wil praten

De ander juist niet wil vrijen

Jullie langs elkaar heen schreeuwen?

 

deel dit artikel

“Waarom mannen en vrouwen ruzies anders oplossen” Deel op Facebook of Tweet dit 


Lees hieronder verder:

In dit artikel geef ik je 3 stappen om het anders te gaan doen en ruzies veel beter oplost

 

Een paar clichés:

Vrouwen willen niet vrijen als een ruzie niet is uitgepraat. Vrouwen willen allereerst contact met hun partner maken en praten helpt hen daarbij. Bovendien staat een ruzie voor hen intimiteit in de weg; ze willen eerst gezien en gehoord worden voordat ze aangeraakt willen worden.

De man wil juist niet eerst praten want dat is voor hem niet makkelijk. Hij uit zijn gevoelens niet zo snel. Misschien is de man ook wel een beetje bang om een ruzie met een vrouw uit te praten. Voor de man is fysiek contact (intiem zijn, vrijen) met zijn partner juist wel een oplossing als er ruzie is. Praten en hartcontact komen voor hem dan vanzelf.

Jou hoef ik waarschijnlijk niet te vertellen dat we als partners niet dichter tot elkaar komen als de een wil praten en de ander wil vrijen. Maar ik zie dat de meeste mensen denken dat dit verschil tussen man en vrouw moeilijk overbrugbaar is. Ze accepteren dat de bijbehorende relatieproblemen moeilijk op te lossen zijn of denken daarvoor in therapie te moeten gaan. Toch is het makkelijker op te lossen dan je denkt!

N.B. In dit artikel generaliseer ik enigszins om de verschillen duidelijk te maken: natuurlijk ligt het bij jou/jullie allemaal wat genuanceerder.

 

3 eenvoudige stappen op weg naar dé oplossing

In deze en de volgende 2 artikelen wil ik je laten zien dat:

  1. het goed is om de verschillen tussen man en vrouw beter te begrijpen
  2. open staan voor die verschillen tussen man en vrouw jullie beiden lucht geeft
  3. acceptatie van die verschillen de oplossing voor relatieproblemen dichterbij brengt

 

Vrouwen zijn gewend om problemen met praten op te lossen

Vrouwen hebben in de oertijd al geleerd dat ze het samen met de groep (meestal de andere vrouwen en kinderen) moesten doen. Mannen waren vaak lang van huis en de vrouwen waren dus op elkaar aangewezen. De onderlinge verhoudingen waren belangrijk om alles gesmeerd te laten lopen. Er werd veel tijd en energie gestoken in het scheppen van een goede band.

Vrouwen willen gezien en gehoord worden door de gesprekspartner. Het gaat hen niet direct om het vinden van oplossingen.

 

Tot op de dag van vandaag kun je dit nog zien. Voor vrouwen is het belangrijk dat er aan de onderlinge band gewerkt wordt door te praten. Of ze nu breien, samen koffie drinken, werken, sporten; als vrouwen samen iets doen wordt er bijna constant gepraat.

Omdat het voor de vrouw zo gewoon is om door praten contact te maken en dingen op te lossen verwacht ze dat ook van haar (gespreks-) partners of dat nu mannen of vrouwen zijn.

Je ziet het ook aan hoe vrouwen ruzies onderling oplossen: pas als er gepraat wordt kan de band hersteld worden. Soms kunnen vrouwenruzies lang blijven sudderen als geen van beide vrouwen het initiatief neemt om te praten. De sfeer kan flink opknappen als een van de twee op de ander toestapt en (op een open manier) contact maakt.

 

Een man lost ruzie op door iets te doen, niet door te praten

Een man is een doener en kan makkelijker via die weg contact maken. Mannen onderling zijn niet zo geneigd diepzinnige gesprekken aan te gaan. Mannen kunnen gerust een tijdlang zwijgend in elkaars gezelschap zijn (bijvoorbeeld bij het vissen of het sporten). Ze hebben dan het gevoel dat ze echt samen iets hebben gedaan.

Mannen communiceren anders met elkaar dan vrouwen. Mannen denken eerder in oplossingen en ook in ruzies met de partner gaan ze snel praten over oplossingen. Communicatie tussen mannen gaat vaak met een grap en een grol, via speldenprikken. Mannen begrijpen die taal, vrouwen misschien niet.

Daarnaast is competitie belangrijk voor de man. Je moet als man laten zien wat je kan; je moet je kunnen meten met de ander. Dat is waarschijnlijk nog een voortvloeisel uit de oertijd waarbij het recht van de sterkste gold. De sterkste heeft ook de meeste kans op voortplanting.

Jongens en mannen die ruzie hebben vechten dat uit of zijn eenvoudig kort boos om daarna weer als de beste vrienden verder te gaan. Ruzies blijven minder lang sudderen. Toch zijn er ook bij mannen of groepen mannen onderling ruzies of vetes die lang (soms zelfs meerdere generaties lang) blijven bestaan. Waarschijnlijk draait het daar om rivaliserende families of bendes die verder weinig tot niets met elkaar doen. Daar wordt niet gepraat maar moet het uitgevochten worden; het draait vaak om macht.

 

Vrouwen beschermen zichzelf voor intimiteit

De vrouw wil eerst een goed gevoel bij het contact (met een man) hebben voordat ze zichzelf kan en wil openen voor fysieke intimiteit. De gevolgen van intimiteit zijn voor de vrouw veel groter dan voor de man. Natuurlijk hebben we tegenwoordig genoeg mogelijkheden om zwangerschap te voorkomen. Maar nog steeds is het logisch dat de vrouw onbewust met dat gevaar rekening houdt. Het zit in al haar vezels ingebakken.

Vrouwen zijn fysiek kwetsbaarder dan de man. Vandaar dat ze eerder een rem zetten op fysiek contact als er ruzie is. In het verleden (en helaas nog steeds) worden vrouwen met geweld tot seks gedwongen door de fysiek veel sterkere man. Dat dit in het vrouwelijke wezen een krachtige indruk heeft achtergelaten, die zelfs generaties later nog aanwezig kan zijn, vind ik begrijpelijk. Misschien gaan daarom voor de vrouw ruzie en intimiteit niet goed samen.

 

De man heeft niet zo veel te verliezen bij seks

De man kan zich veel gemakkelijker openen voor intimiteit (seks). De gevolgen zijn voor hem minder groot; hij wordt niet zwanger en zit in principe niet vast aan de (op)voeding. Natuurlijk nemen mannen tegenwoordig wel deel aan het grootbrengen van de kinderen maar van oorsprong was dat niet perse zo. Mogelijk zijn mannen daardoor minder geneigd seks af te houden.

Een man kan zich beter openen door het hebben van intiem contact met een vrouw dan door te praten. Daardoor kan hij zich werkelijk geven en zal zijn hart zich ook openen voor de vrouw. Omdat dit voor de man een logische en volkomen normale manier is om hartcontact te maken verwacht hij ook dat de vrouw dat zo kan.

 

Als we elkaar begrijpen zijn we er nog niet …

 

De verschillen tussen man en vrouw zijn dus in de oertijd al gevormd. Ondanks dat we nu ontwikkeld zijn en beschaafd leven zijn deze oude invloeden nog steeds werkzaam of we het nu willen of niet.

Met alleen maar begrip voor elkaar komen we er niet. De volgende stap is dat we ook accepteren dat je partner anders omgaat met ruzies dan jij, dat hij/zij andere verlangens en wensen heeft en dat je partner iets anders nodig heeft om zich te kunnen openen. We hoeven niet te doen wat de ander verlangt en onszelf daarmee verloochenen.

Daarna is het belangrijk dat je uitvindt wat voor beiden een prettige en acceptabele ingang is zonder over je eigen grenzen te gaan en je eigen behoeften en verlangens te negeren. In deel 2 leer je werken met de 3 stappen om ruzies tussen jou en je partner makkelijker op te lossen.

 

Lees ook:

Waarom goede seks je langer jong en gezond houdt

Hoe het komt dat vrouwen ruige seks willen met een lieve man

Als je alles al gedaan hebt om de relatiesleur te verbreken

Je bent het zat en wilt nu je relatie verbeteren …

 

 

deel dit artikel

“Waarom mannen en vrouwen ruzies anders oplossen” Deel op Facebook of Tweet dit